28-29 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

1