photo_2020-12-18_15-02-43

17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่-อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด-คณะผู้บริหาร-ครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่-นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอ-ผู้บริหารสถานศึกษา-ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่-สมาพันธ์ครูเชียงใหม่-นายกสมาคมลูกจ้างสังกัด สพฐ-ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ดร.สวงษ์ ไชยยา ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่