โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ  แสงสว่างสัจ กุล  ผอ.สกสค.จว.เชียงใหม่  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม 160 คน

photo_2020-08-17_11-20-33