โครงการมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

2021-06-15 15.20.41

10 มิถุนายน 2564 ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สกสค. + หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด + สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ + ธนาคารออมสิน + สาระสำคัญขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สามารถเข้าพบหารือกับสหกรณ์ออมทรัพยครูเชียงใหม่ และหรือทางธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้ครููและบุคลากรทางการศึกษาเชียงใหม่ได้รับผลกระทบต่อสถานะของลูกหนี้จนเป็นเหตุให้ต้องถูกดำเนินคดี บังคับในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่