โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

23 สิงหาคม 2563 สกสค.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน, ผู้อำนวยการสำนัก,ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและการบัญชี, ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการหักเงิน จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลข่าวสาร-ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่-โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ

nai