โครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

Presentation1

10 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 และอุทิศบุญกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการรับบริจาคโลหิตโดย รถเคลื่อนที่ : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย