เลขาธิกาคณะกรรมการ สกสค.พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

ดูงาน 7 พ.ย.16