“ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”

15937169_1130672030365098_5052848141723631514_o 15994583_1130672103698424_3341260209460483078_o 15972506_1130672027031765_6885415191015962155_o 15995090_1130671507031817_8905623184281722178_o 15972558_1130672093698425_8254893892608090816_o11 มกราคม 2560 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559