ประชุมชมรมบัวบานอนุบาลเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ วงศ์ษายะ ผอ.สกสค.เชียงใหม่ และ ดร.จักร์กฤษ สุริโยปการ ได้เข้าร่วมประชุมชมรมบัวบานอนุบาลเชียงใหม่
ประกอบด้วยอดีตผู้บริหาร 
ครูบาอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. 13173797_936394339792869_6968959068561719033_n13124449_936394689792834_7574794017113166476_n13138918_936394376459532_1390316916489091523_n