นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้าราชการครูสังกัด กศน.

คุ้มภูคำ 31 ส.ค.63