“คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ภาค 8 และผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 – 4 เข้ามอบสิ่งของสวัสดีปีใหม่”

15895713_1130726927026275_978392717709436454_o11 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ภาค 8 และผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 – 4 เข้ามอบสิ่งของสวัสดีปีใหม่ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่