หอพัก สกสค. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

IK1aYxxiSG_1467082979

ลังจากที่หอพัก สกสค. ได้ปิดให้บริการเพื่อปรับปรุง    บัดนี้ หอพัก สกสค. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

โดยจองห้องพัก  ได้ที่ โทร 0 2654  6437  และที่ โทร 08 1835 0565  ตั้งแต่บัดนี้