ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. จังหวัด

โครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

10 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 และอุทิศบุญกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการรับบริจาคโลหิตโดย รถเคลื่อนที่ : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 [อ่านต่อ]

โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

23 สิงหาคม 2563 สกสค.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน, ผู้อำนวยการสำนัก,ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและการบัญชี, ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการหักเงิน จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลข่าวสาร-ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่-โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล [อ่านต่อ]

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ  แสงสว่างสัจ กุล  ผอ.สกสค.จว.เชียงใหม่  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม 160 คน [อ่านต่อ]

สมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.อายุเกิน กรณีพิเศษ

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ช.พ.ค. เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ใบสมัคร ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ช.พ.ส. เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ใบสมัคร ช.พ.ส. กรณีพิเศษ [อ่านต่อ]

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

สามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ช.พ.ค. เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ใบสมัคร ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ช.พ.ส. เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ใบสมัคร ช.พ.ส. กรณีพิเศษ [อ่านต่อ]