Author
sk_cmi

โครงการมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2564 ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สกสค. + หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด + สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ + ธนาคารออมสิน + สาระสำคัญขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สามารถเข้าพบหารือกับสหกรณ์ออมทรัพยครูเชียงใหม่ และหรือทางธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้ครููและบุคลากรทางการศึกษาเชียงใหม่ได้รับผลกระทบต่อสถานะของลูกหนี้จนเป็นเหตุให้ต้องถูกดำเนินคดี บังคับในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [อ่านต่อ]
17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่-อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด-คณะผู้บริหาร-ครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่-นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอ-ผู้บริหารสถานศึกษา-ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่-สมาพันธ์ครูเชียงใหม่-นายกสมาคมลูกจ้างสังกัด สพฐ-ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ดร.สวงษ์ ไชยยา ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ [อ่านต่อ]

โครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

10 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 และอุทิศบุญกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการรับบริจาคโลหิตโดย รถเคลื่อนที่ : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 [อ่านต่อ]

โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

23 สิงหาคม 2563 สกสค.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน, ผู้อำนวยการสำนัก,ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและการบัญชี, ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการหักเงิน จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลข่าวสาร-ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่-โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล [อ่านต่อ]