ติดต่อเรา

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-211681
โทรสาร 053-215163
E-mail : chiangmai@otep.mail.go.th / kurucm2011@gmail.com